- Sūnau, išgerk su manim.
- Nu tėvai...
- Aš tai su tavim pamokas dariau!
Kam daugiausia dėmesio skyrėte mokydamiesi vairuoti?