Į kiemą iš gatvės atskrieja kamuolys. Moteris, pačiupusi kamuolį, šaukia:
– Kieno kamuolys, kieno kamuolys?
– O langas išdužo?– klausia Petriukas.
– Ne, neišdužo.
– Tada kamuolys mano.
Kam daugiausia dėmesio skyrėte mokydamiesi vairuoti?