Pardavinėjanti gėles moterėlė sako praeinančiam pro šalį vyriškiui: "Vaikeli, nupirk puokštelę - savaitę stovės". "Tikrai?! Tada keturias!"
Kam daugiausia dėmesio skyrėte mokydamiesi vairuoti?