Klausimas: kodėl negalima neperšokus griovio sakyti “op”?
Atsakymas: todėl, kad neperšokus paprastai sakome ką nors rusiškai.
Kam daugiausia dėmesio skyrėte mokydamiesi vairuoti?