Laikas - geriausias gydytojas. Bet blogas kosmetologas...
Kam daugiausia dėmesio skyrėte mokydamiesi vairuoti?